W sierpniu zaczną działać standardy ochrony małoletnich

Data:

Wydział Sportu i Turystyki UM Włocławek przypomina o obowiązku wprowadzenia do dnia 15 sierpnia 2024 roku standardów ochrony małoletnich, przez wszystkie podmioty prowadzące działania z dziećmi i na rzecz dzieci (dotyczy wszystkich klubów sportowych prowadzących zajęcia z nieletnimi). 

Każda organizacja powinna samodzielnie opracować standardy ochrony małoletnich i nadać im kształt, który najlepiej odpowiada specyfice jej działalności, a jednocześnie gwarantuje stworzenie bezpiecznego otoczenia dla dzieci. Warto również zaprosić dzieci do wypracowania zasad bezpiecznych relacji rówieśniczych. Stworzone w wyniku tak szerokiej współpracy standardy powinny zostać udostępnione zarówno rodzicom, jak i dzieciom.

W przypadku ich niewprowadzenia do dnia 15 sierpnia 2024 r. klub może zostać ukarany karą grzywny w wysokości do 250 zł albo karą nagany. W przypadku ponownego stwierdzenia niewykonania obowiązku wprowadzenia standardów wówczas można nałożyć karę grzywny już od 1000 zł.

O wprowadzeniu standardów ochrony małoletnich informuje m.in. Włocławskie Centrum Organizacji Pozarządowych i Wolontariatu: https://cop.wloclawek.pl/2024/02/przypominamy-ze-weszly-w-zycie-standardy-ochrony-maloletnich/