MOPR wypłaca dodatki osłonowe

Data:

Terminy wypłaty dodatku osłonowego maj/czerwiec 2024 dla rozpatrzonych wniosków, to: na konto – 28 maja 2024, 5 czerwca 2024.

Gotówkowo – 5,6,7 czerwca 2024 w Punkcie Kasowym przy ul. Zw. Zawodowych 18 w godz. 10:00-14:00 lub w kasie MOPR przy ul. Ogniowej 8/10 w godz. 10:00-13:00.

Osoby z formą płatności gotówkowej są informowane przez pracowników ośrodka o terminie i miejscu wypłaty dodatku osłonowego. Urzędnicy nie udzielają telefonicznie informacji, czy wniosek został rozpatrzony – RODO. Jeśli wnioskodawca nie podał adresu e-mail, można zgłosić się osobiście do MOPR przy ul. Ogniowej 8/10 na salę obsługi i ustalić status wniosku.

Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie przypomina, że zgodnie z art. 2 ust. 8a ustawy o dodatku osłonowym: Dodatek osłonowy za okres od dnia 1 stycznia 2024 r. do dnia 30 czerwca 2024 r.  jest wypłacany jednorazowo w terminie do dnia 30 czerwca 2024 r.