„Standardy ochrony małoletnich”. Odbyło się szkolenie dla ngo-sów i klubów sportowych

Data:

We Włocławskim Centrum Organizacji Pozarządowych i Wolontariatu odbyło się bezpłatne szkolenie pt. „Standardy ochrony małoletnich” skierowane do organizacji pozarządowych i klubów sportowych działających  na rzecz osób mieszkających we Włocławku i realizujących projekty ze środków miasta.

Podczas szkolenia zebrani dowiedzieli się czym są standardy ochrony małoletnich (zwane inaczej standardami ochrony dzieci).

Szkolenie było niezbędne każdemu, kto pragnie przyczyniać się do tworzenia bezpiecznego i wspierającego środowiska dla najmłodszych. Umożliwiło ono zgłębienie nowych przepisów, ale także stało się miejscem do dyskusji o najlepszych praktykach ochrony dzieci. Udział w szkoleniu był bezpłatny.