Zespół Szkół nr 3 będzie miał nowe boisko. Najpierw powstanie program funkcjonalno-użytkowy

Data:

Zostało rozstrzygnięte postępowanie ofertowe, którego przedmiotem jest opracowanie programu funkcjonalno-użytkowego (PFU) na zaprojektowanie i wybudowanie obiektu sportowego w ramach zadania pn. : „Budowa boiska wielofunkcyjnego wraz z zadaszeniem przy Zespole Szkół nr 3” zgodnie z założeniami Programu Olimpia – Program budowy przyszkolnych hal sportowych na 100 lecie pierwszych występów reprezentacji Polski na Igrzyskach Olimpijskich.

Przedmiot zamówienia obejmuje wykonanie opisu przedmiotu zamówienia (OPZ) na potrzeby zamówienia publicznego w trybie zaprojektuj i wybuduj. Opracowany program funkcjonalno-użytkowy (PFU) ma stanowić kompletny dokument opisujący przedmiot zamówienia w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na roboty budowlane.

Dokument opracuje wybrany wykonawca: T10 Prosta Spółka Akcyjna.

Szczegóły tego postępowania: 

https://umwloclawek.logintrade.net/zapytania_email,166331,e6e88b088f482d10d5ee0c40ba654f85.html