Budowa drogi ekspresowej S10 na odc. od A1 do granicy województwa. Do 26 czerwca dostępna jest ankieta dla mieszkańców

Data:

Ankieta w wersji do pobrania jest dostępna pod adresem: https://cz1.s10a1-oaw.pl/spotkania-informacyjne/ (na dole strony). Ankiety należy składać lub przesłać pocztą na adres: TPF Sp. z o.o., ul. Postępu 14B, 02-676 Warszawa bądź na adres e-mail: S10cz1@s10a1-oaw.pl

Termin składania wniosku do dnia: 26.06.2024 r.

Wszystkich, którzy chcą się zapoznać z wariantami i opisem planów drogowych, zachęcamy by zajrzeli pod adres: https://cz1.s10a1-oaw.pl/postep-prac-2/ Na stronie zmieszczone są informacje na temat wybranych trzech optymalnych wariantów przebiegu trasy drogi S10.