Konkurs Odkrywamy Talenty 2024 rozstrzygnięty

Data:

13 czerwca 2024 r. o godz. 12.30 w Kujawsko-Pomorskim Centrum Edukacji Nauczycieli we Włocławku odbędzie się gala wręczenia nagród laureatom Konkursu Odkrywamy Talenty 2024.

Celem Konkursu jest propagowanie nauczycielskich inicjatyw w zakresie odkrywania i rozwijania uzdolnień dzieci i młodzieży, a także indywidualnego podejścia do ich rozwoju osobistego i zawodowego. Komisja konkursowa oceniła 22 prezentacje w dwóch kategoriach, gdzie nauczyciele przedstawili  ciekawe i różnorodne aktywności dzieci i młodzieży  podczas zajęć dydaktycznych, wychowawczych, w kołach zainteresowań czy w procesie realizacji projektów.

Konkurs Odkrywamy Talenty 2024 odbył się pod honorowym patronatem Marszałka Województwa Kujawsko-Pomorskiego.

Wyniki konkursu są dostępne na stronie: https://kpcen.cen.info.pl/odkrywamy-talenty-2024-wyniki/