Spotkanie grupy Fotoobiektywni. Tym razem powstaną zdjęcia z poziomu wieży widokowej

Data:

13 czerwca 2024 roku o godz. 18.30 pod wieżą widokową spotkają się uczestnicy FotoObiektywnego spotkania, by podjąć próbę uchwycenia panoramy włocławskiej z różnych perspektyw z wieży, przy zmieniających się kolorach nieba podczas zachodzącego słońca.

Informacja o wydarzeniu: https://ckbrowarb.pl/czerwcowe-spotkanie-fotoobiektywnych-panorama-wloclawska/